Als je jezelf kunt ontwikkelen, krijg je plezier in je werk

Als je jezelf kunt ontwikkelen, krijg je plezier in je werk

plezier in je werk

Op 17 maart reikt Stigas voor de achtste keer de Stigas Gezond en Vitaal Werken Prijs uit. Vijf bedrijven zijn genomineerd. Van elke bedrijf verschijnt een portret aan de hand van een dubbelinterview. Ook Lamberdina’s Hoeve ontving een nominatie. Om het bedrijfsportret op te stellen, interviewden Stigas Erna Pouwels en Dirk Arts. 

Een zelfstandig opererend scholierenteam. Blijvend aandacht besteden aan werkplezier en samenwerking. En goed kijken hoe je het beste in mensen naar boven haalt. Om die redenen is pluimveehouderij Thielen Castenray genomineerd voor de Stigas Gezond en Vitaal Werken Prijs 2021. Een gesprek met Erna Pouwels en Dirk Arts.

“Wat doe jij jezelf tekort”, dacht Erna over de jongen die een stageplek zocht en nergens werd aangenomen. “Hij kwam van ver: anderhalf uur met de bus. Hij was verlegen en zei bijna niets.” Toch zag ze wat in hem, en Dirk ook. Erna: “Ik ben na het gesprek met de auto naar de bushalte gereden en ik heb hem gevraagd of hij die dag alvast mee wilde lopen. Het bleek een fantastische jongen, hij had alleen wat coaching nodig. Ik laat hem in zijn waarde, wij sporen hem aan om vragen te stellen.” Het stemt haar tevreden: “Een cadeautje. Zijn stage zit er inmiddels op, maar hij heeft gevraagd of hij nog zes weken mag stagelopen. Dat hij dit durft te vragen, terwijl hij zo ontzettend verlegen binnenkwam, vinden we een mooie ontwikkeling.”

Zorg voor mens, dier en omgeving

Het is exemplarisch voor waar Thielen voor staat: ontwikkeling, ongeacht je uitgangspositie. Want dan blijft het werk leuk. Aan het begin van het gesprek is Eric Thielen, directeur, er nog even bij. Het geldt ook voor hem. “De buitenwereld wil van alles, maar wat wil jij zelf? Dit bedrijf is de spiegel van wat ik belangrijk vind: de zorg voor mens, dier en omgeving. Groeien en tegelijkertijd minder CO2-uitstoten. Het vormgeven van je bedrijf is een proces, je moet keuzes maken. Een daarvan is dat ik Dirk heb aangenomen. Ik wilde wat meer op afstand van de dagelijkse gang van zaken staan, waardoor er weer meer ruimte ontstaat om te ondernemen.” De groep scholieren die nu als een zelfstandig team werkt, is een ander voorbeeld van een ontwikkeling. Eric: “Binnen vastgestelde marges en onder verantwoordelijkheid van een volwassen student-scholier beslissen zij sinds enige tijd zelf hoe en wanneer het werk wordt gedaan.”

We vervolgen het gesprek met Erna en Dirk. Erna werkte 20 jaar op een accountantskantoor, volgde een opleiding tot therapeut en kwam uiteindelijk bij Eric op kantoor terecht. “In eerste instantie voor de financiën en de jaarrekening. Al snel hield ik me ook bezig met arbeidsrecht, kwaliteitszorg en arbo.” Dirk is sinds april 2021 allround medewerker en richt zich op de planning, het onderhoud en de techniek. Hiervoor werkte hij 24 jaar als servicemonteur van melkrobots.

Sinds een aantal jaar maakt Thielen Castenray serieus werk van de groep scholieren. Het doel: een club jongeren die in goede sfeer meedenkt, zich verbonden voelt met het bedrijf en er langere tijd wil werken. “Sommige zaken waren niet voor iedereen vanzelfsprekend. Elkaar vriendelijk aanspreken bijvoorbeeld en open vragen stellen, dat was niet iedereen gewend”, legt Erna uit.

Wat hebben jullie gedaan om de verandering teweeg te brengen?

Erna: “We hebben een drijfverensessie groeikracht gedaan met de jeugd, begeleid door Stigas. ‘Wat kost jou energie en wat geeft jou energie?’, was een van de vragen. En: ‘Wat wil je behouden en wat zou je willen verbeteren, bij jezelf en in het werk?’ De antwoorden vormden de basis voor de samenwerkingsafspraken. We zochten structuur en betrokkenheid, zo bleek. Het is uiteindelijk een hele mooie handleiding geworden, die de scholieren na de bijeenkomst zelf hebben uitgewerkt. Verder hebben we voor vaste medewerkers externe coach ingehuurd. Zo hebben we er stap voor stap aan gewerkt om als team op één lijn te zitten. Ieder mag fouten maken. Het gaat erom dat je elkaar op een nette manier aanspreekt en samen kijkt hoe je het kunt oplossen. ”

Waar staan jullie nu?

“We plukken de vruchten”, vertelt Erna. “De werksfeer is enorm verbeterd en taken zijn herverdeeld. Elke zaterdag en zondag maken de scholieren nu zelf hun dagplanning. Dirk geeft aan wat er op het programma staat; wie wat doet, organiseren ze zelf. Ze spreken elkaar nu op een goede manier aan en bedenken creatieve oplossingen voor problemen. Wie bijvoorbeeld drie keer te laat komt, trakteert op vlaai mét slagroom. Dat hebben ze samen zo afgesproken.”

Als je een goed idee hebt en het past bij waar het bedrijf naartoe wil, krijg je bij Thielen de ruimte. Zo heeft een van de scholieren de ICT van het bedrijf opgepakt. “Hij kent de werkplek, Eric vertelt hem wat de wensen zijn en hij kan aan de slag. Er is ruimte voor eigen initiatief”, vertelt Dirk. “Als je verantwoordelijkheid krijgt en je jezelf kunt ontwikkelen, krijg je vanzelf plezier in je werk. De scholieren leven mee met het bedrijf en geven het aan als ze iets zien wat beter kan. Pas nog bedacht een van de jongeren hoe je de kelder met mesttransportbanden beter kunt schoonhouden. Daar zijn we dan heel blij mee.” De groep is nu ook zelf verantwoordelijk voor het inwerken van nieuwe collega’s. Dirk: “Dat pakken ze goed op. De initiatieven die we hebben genomen om hen meer ruimte te geven hebben geleid tot meer plezier in het werk. Ze zijn mondiger en het verloop is minder.” “Die kinderen zien groeien, van puber naar jongvolwassene, dat is echt geweldig”, vult Erna aan. “We bespreken het nu ook in de jaarlijkse pop-gesprekken (pop staat voor persoonlijk ontwikkelingsplan, red.): wat wil jij de komende periode bereiken?”

Is het voor iedereen in jullie bedrijf even gemakkelijk om zo’n ontwikkeling door te maken?

Erna: “Sommige medewerkers hebben meer begeleiding nodig dan anderen. Wat bij een van onze medewerkers goed werkte, was een situatie uitbeelden met playmobilpoppetjes. Hij is een beelddenker en met die poppetjes erbij, ziet hij het probleem en de oplossing beter voor zich. Het plannen van zijn vakantiedagen vond hij bijvoorbeeld heel lastig. Daar hebben we hem mee geholpen. Alles wat de mensen hier op het bedrijf leren, daar hebben ze iets aan in de wijde wereld.”

Veiligheid, gezondheid en verzuim

Thielen heeft een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie. “Over het verhelpen van storingen hebben we goede afspraken gemaakt”, vertelt Dirk. “Minderjarigen mogen niet aan de machines zitten en de mbo’ers die techniek studeren verhelpen de storing altijd onder supervisie. In de handleiding die we naar aanleiding van de groeikrachtsessie hebben gemaakt, staan ook veiligheidsafspraken. Zo ligt er nu bij elke machine een werkinstructie.” Erna: “Hygiëne is, zeker in tijden van corona en vogelgriep essentieel: tafels uit elkaar, elke dag douchen voordat we naar huis gaan en altijd met schone kleding naar het werk. Iedere werknemer heeft een set werkkleding en werkschoenen met stalen neus van bedrijf en in de schuur dragen we een P3 stofkapje en een beschermende bril.” Eens per drie jaar krijgen vaste medewerkers een preventief medisch onderzoek aangeboden. Het verzuim is laag, al heeft het bedrijf wel te maken gehad met corona: twee medewerkers waren drie weken flink ziek, maar zijn weer helemaal hersteld. “Ook bij ziekte houden we contact; open communicatie geeft duidelijkheid en er ontstaat geen ruis op de lijn.”

Wat andere bedrijven van Thielen Castenray kunnen leren

  • Ga met elkaar in gesprek over wat je energie kost en wat energie oplevert, in je werk en privé. Wie dat weet en ernaar kan handelen heeft goud in handen om duurzaam inzetbaar te blijven.
  • Geef verantwoordelijkheden aan de groep als geheel. Dan nemen ze die ook als groep en vormen ze één team, waarin iedereen erbij hoort, ook als je wat anders bent of een beperking hebt. Dit vergroot het werkplezier.
  • Laat medewerkers niet alleen als groep, maar ook als individu nadenken. Dit stimuleert hun ontwikkeling en vergroot hun verantwoordelijkheid. Begeleid ze, stel open vragen, en laat ze meedenken over verbetermogelijkheden. Een student of scholier brengt actuele kennis met zich mee. Zo ontstaan nieuwe inzichten die ook je bedrijf verder brengen. Bedenk: alles wat je aandacht geeft groeit. Investeren in scholieren is investeren in medewerkers van de toekomst.

plezier in je werk

Dit artikel stond in de publicatie van Stigas rondom de Stigas Gezond en Vitaal Werken Prijs 2021.