Het ingrediënt voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering: samenwerking

Het ingrediënt voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering: samenwerking

Samenwerking
Tekst: Karenanna Knopper, Vitelia Vitaal

Schouder aan schouder lopen ze op het domein van Lamberdina’s Hoeve. Het is een goede gewoonte geworden om twee keer in de maand even bij te praten over de dames van de biologische eierboerderij. Sommige mensen kijken vreemd op als Eric Thielen, eigenaar van Lamberdina’s Hoeve, het woord dames gebruikt als hij over de leghennen praat. Maar Gijs Willems, Verkoop adviseur pluimvee bij Vitelia, weet inmiddels niet beter.

Hoe kijk jij als deskundige tegen het concept Lamberdina’s Hoeve aan, Gijs?

Gijs: “Het is een logische volgende stap in het ondernemerschap van Eric. Ondernemers willen doorontwikkelen en tegenwoordig denkt iemand heel goed na op welke wijze hij dat wil doen. Het is niet altijd zomaar doorgaan met hetgeen je al doet. Ook Eric niet! Maar door het heel persoonlijk in te vullen, heeft hij er iets heel bijzonders van gemaakt. Hij heeft zijn familiegeschiedenis gebruikt als vertrekpunt voor het bouwen van de boerderij van de toekomst. Het verhaal van Lamberdina gaat over drie generaties boeren en de sociale en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen 100 jaar. Het is zijn verhaal maar ook het verhaal van de sector over de ontwikkelingen in de pluimveehouderij.”

Eric: “Dat zeg je mooi Gijs. Ik heb inderdaad lang nagedacht over hetgeen ik nog wilde gaan doen. Je bent 50 en je wil geen gekke sprongen meer maken. Aan de andere kant had ik ook de behoefte om het anders te gaan doen. Ik heb avond aan avond op het land rond gelopen en er kwamen heel veel herinneren aan mijn ouders en opa en oma naar boven. Dit stukje grond is al 100 jaar in het bezit van de familie Thielen. Dat doet iets met je. Mijn familie heeft iedere keer keuzes gemaakt die paste bij de behoeften en denkbeelden van die specifieke tijd. Eerst ging het om grote volumes voedsel, nu gaat het steeds meer over voedselveiligheid, dierenwelzijn en duurzaamheid. Dat is niet even een trend maar een beweging die zich op alle fronten manifesteert en uitbreidt.

Consumenten willen meer en meer weten waar hun eten vandaan komt en wat voor leven het dier gehad heeft. Als kleine jongen speelde ik tussen de kippen. Dat was een gelukzalig gevoel en dat gevoel heb ik als basis genomen om Lamberdina’s Hoeve te bouwen. Het welzijn van de kip en haar natuurlijke leefomgeving staat centraal.”

Gijs: “Precies! Dat is het uitgangspunt van Lamberdina’s Hoeve. Van daaruit ga je met elkaar sparren. Hoe pakken we het aan? Wat komt er allemaal bij kijken en wie heb je daarbij nodig? Het zijn interessante en soms ook spannende gesprekken. Je moet eerlijk zijn en alles durven te benoemen. De plussen maar ook de minnen. Je doet het met elkaar maar uiteindelijk neemt de ondernemer de beslissing.”

Eric: “De wereld en de agrosector zijn volop in beweging. Ik dacht: Als ik nog iets helemaal anders ga doen dan wil ik dat het niet alleen mijn bedrijf is, maar dat het wezenlijk bijdraagt aan de toekomst van de wereld. Economie is belangrijk, maar duurzaam zorgdragen voor mensen, dieren, natuur en omgeving en de dag van morgen is een volwaardige manier van leven. Misschien komt het omdat ik de 50 gepasseerd ben, ik kijk met andere ogen naar mijn omgeving dan zo’n 20 jaar geleden.

“Ik kijk ook anders naar mezelf. Samenwerken wordt steeds belangrijker. De kennis en kunde en visie van derden is meer dan ooit nodig om een totaalconcept uit te kunnen rollen. Vitelia maar ook Vencomatic zijn sparringpartners van het eerste uur. Het is een heel proces geweest. Stap voor stap heeft het concept Lamberdina vorm gekregen. Alleen door co-creatie kun je op dit niveau innoveren en dat doe je door met zeer uiteenlopende partners het gesprek te voeren. Uiteindelijk komt alles samen. Je praat niet alleen over dierenwelzijn maar ook over milieu, duurzaamheid en kringlooplandbouw.”

Samenwerking Vitelia & Lamberdina’s Hoeve

De samenwerking met Vitelia is intens. De manier waarop Gijs meekijkt, meedenkt en adviseert over de voersamenstelling is essentieel. We doen iets heel nieuws. Het is echt leren in de praktijk. Het is iedere dag opnieuw heel goed kijken hoe de hennen zich ontwikkelen. Welk gedrag vertonen ze. Niet alleen in het binnen verblijf maar ook buiten. Als de dames aankomen krijgen ze letterlijk en figuurlijk de ruimte. Er moet rust zijn. Niemand, behalve ik komt in de stallen. Eerst gaat alle aandacht uit naar het welzijn en welbevinden van de dames. Produceren komt later. We willen de kippen zolang mogelijk in een goede conditie houden. Ze worden steeds ouder en voer speelt hier een heel belangrijke rol in.

Hoe kijken jullie naar de toekomst?

Gijs: “Ik onderschrijf de gedachtegang van Eric, maar het is niet voor iedereen weggelegd om een dergelijke keuze te maken. Het is belangrijk dat we sector breed het vertrouwen blijven behouden. En dat doe je door verantwoordelijk te ondernemen, in gesprek te blijven met je omgeving en nog beter samen te werken.”

Eric: “Ondanks dat de consument met een kritische blik naar dierlijke eiwitbronnen kijkt zal het consumeren van eieren zal zeker niet minder worden. De consument is verre van dom. Hij/zij weet precies wat voor soort eitje hij/zij wil hebben. Maar het is wel heel belangrijk dat de consument de juiste informatie krijgt. Als ondernemer ben je zo gefocust op je bedrijfsvoering dat we een beetje vergeten zijn om te vertellen wie we zijn, wat we doen en hoe we dat doen. Nu blijkt dat de consument dat wil weten moeten we daar op inspelen. Dat kunnen wij zelf maar ook de sector als geheel kan dit nog veel beter oppakken. Er is geen doorsnee consument. Wij kunnen er wel zorgen dat de consument de keuze maakt die bij hem/haar past.”