Venrayse Ondernemers Prijzen 2020: grensverleggend communiceren!

Venrayse Ondernemers Prijzen 2020: grensverleggend communiceren!

Het was hartstikke spannend! Vrijdag 2 november stond de jury van de VOP op de stoep en hebben we ons verhaal verteld. Het zal wel nooit wennen. Iedere keer als ik een presentatie geef gieren de zenuwen door mijn lijf. Het is een mengeling van positieve spanning en nervositeit. Gelukkig stond ik er niet alleen voor! Erna Pauwels, Stefan Kuijpers, Victor van Wagenberg, Albert Knijnenburg hebben allemaal hun deel van het verhaal verteld. Zij en natuurlijk mijn team zijn vanaf dag één betrokken geweest. Zonder hen had ik mijn droom niet kunnen realiseren. Zij zijn het fundament van mijn bedrijf.

Onze wereld, de agrosector, ligt onder een vergrootglas. Ik ervaar dat niet als een probleem maar als een uitdaging. De wereld is groter dan mijn kleine stukje land. Maar dit kleine stukje land is wel een wezenlijk onderdeel van de wereld. Wat we hier in Castenray doen heeft effect op een veel groter geheel. Je moet met elkaar over je eigen grenzen heen durven kijken En partners zoeken die op dezelfde manier in het leven staan als jij. Normen en waarden spelen hierin een heel belangrijke rol.

We hebben elkaar de vraag gesteld: Hoe kan het beter? Is het mogelijk? En als het nog niet mogelijk is hoe zorgen we dan dat het mogelijk wordt!

Ondernemen  in de 20ste eeuw doe je niet alleen vanuit economisch perspectief maar veel meer vanuit een groeiend maatschappelijk bewustzijn. We kijken met elkaar of we de goede kant opgaan en stellen die vraag steeds opnieuw. ik vind het belangrijk dat iedere partner zich bewust is van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het begint met een kritische blik naar jezelf. Als individu ben je bepalend voor hoe de wereld eruit ziet. Al heel snel zie je dan je eigen beperkingen en ga je opzoek naar mensen die hetzelfde gedachte goed hebben maar ook beschikken over kennis die jezelf niet hebt.

De familiegeschiedenis heeft me geleerd dat geen enkelsysteem blijft bestaan. Je bent nooit de beste en als je dat bent, ben je dat maar voor even en wordt je alweer ingehaald. In mijn beleving is dat goed. Het betekent dat het eigenbelang niet meer voorop staat en dat we wetenschap en techniek gebruiken om het steeds beter met elkaar te gaan doen. Het is mogelijk en het is maakbaar: door kennis met elkaar te verbinden investeren we in dierenwelzijn en milieu en leefbaarheid. Grensverleggend ondernemen is op Lamberdina’s Hoeve duurzaam zorgdragen voor mens, kip, natuur en omgeving. En dat is een volwaardige manier van leven.

Drie generaties houden we kippen. Iedere generatie Thielen heeft een bedrijf opgebouwd en weer afgebroken. Politieke en maatschappelijke veranderingen zijn medebepalend geweest voor de keuzes die mijn familie heeft gemaakt.  Maar nu durf ik ons verhaal te delen. Niet alleen over Lamberdina’s Hoeve, omdat dit zo goed aansluit op de maatschappelijke ontwikkelingen van vandaag. Maar ook over Thielen Castenray. Ik kan uitleggen waarom ik zowel het ene als het andere bedrijf heb. En ook dat Thielen Castenray het mede-mogelijk heeft gemaakt om Lamberdina’s Hoeve te bouwen. De boer in zijn uppie bepaalt niet de keuze. Dat doen we als samenleving. En daarom moeten we met alle partijen op transparante wijze de dialoog voeren. Wat is wenselijk en wat is mogelijk. Met Lamberdina’s Hoeve zijn we een grootschalige, biologische en duurzame ei-boerderij waar we dierenwelzijn met milieubewustzijn combineren.

Mijn droom werd onze droom. Op Lamberdina’s Hoeve werken we met alle medewerkers en partners aan de toekomst van vandaag. Bedankt Juryleden van de VOP! Niet alleen kregen we alle ruimte om ons verhaal te vertellen maar bovenal hebben jullie ons met jullie kritische vragen aangescherpt!

Fijn weekend.

Groetjes, Eric Thielen