Het zoemt op Lamberdina’s Hoeve

Het zoemt op Lamberdina’s Hoeve

Mijn dames hebben gasten gekregen en we hopen dat ze volgend jaar in groten getale hun gezoem laten horen! Veel voedselgewassen rekenen op bijen om zich voort te planten via bestuiving. Zowel honingbijen als wilde bijen gaan de laatste jaren sterk achteruit. Driehonderd van de 350 bijensoorten in ons land zijn solitair. Ze wonen in holletjes en die vinden ze steeds minder, maar daar kunnen we iets aan doen. 

Dit mooie hotelletje hebben we aangeschaft via het IKL en samen geplaatst op Lamberdina’s Hoeve. Een bijenhotel is een plek waar wilde bijen (ook wel solitaire bijen) hun eitjes kunnen achterlaten. Bijen metselen zorgvuldig de gangen dicht. Daarachter brengen de larven de winter door. De kersverse bijtjes maken de buisjes van binnenuit open wanneer  ze er klaar voor zijn. (volgend jaar)

Solitaire of wilde bijen leven alleen, niet in kolonie. Ze steken niet en ze geven geen honing. Wel bestuiven ze veel planten en zijn ze mooi om te zien en van grote waarde voor het ecosysteem van de aarde. Het plaatsen van het bijenhotel past helemaal in onze visie en missie: Lamberdina’s Hoeve is een ode aan onze aarde. Dierenwelzijn en duurzaamheid gaan hand in hand. We willen laten zien dat het mogelijk is om iedere keer opnieuw een bijdrage te leveren aan kip, mens, milieu en omgeving. De ene keer betreft het een enorme investering zoals bijvoorbeeld onze 6 ECO-units ten behoeve van de stikstofreductie (80%) en klimaatbeheersing en deze keer is het een klein, maar o zo belangrijk houten hotelletje voor de bijen.

Groetjes en houd het koel op deze tropische zomerdag!

Groetjes, Eric Thielen